Zamki, Pałace, Dwory - Dolny Śląsk

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zamek Szczerba w Gniewoszowie został wzniesiony na wzgórzu o wysokości 520 metrów n.p.m. Kamienna warownia strzegła drogi handlowej prowadzącej przez Przełęcz Międzyleską.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najstarsze wzmianki o grodzie obronnym w Międzylesiu sięgają II połowy IX w. Murowany zamek w centrum miasteczka powstał prawdopodobnie  w połowie XIV w. za panowania rodu Gloubosów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac w Goworowie określany też jako dwór radcy Ludwiga zbudowany został dwa wieki temu na miejscu dawnego XIV wiecznego majątku sołecko-sędziowskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek Cisy w Cieszowie powstał prawdopodobnie w miejscu drewnianego grodu o charakterze obronnym. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1241 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Renesansowo-barokowy pałac w Roztoce pochodzi z XVI w. W XVIII w. należał on do Hansa Heinricha III von Hochberg. Główne wejście do pałacu prowadzi przez łukowy most oparty na fosie.