Zamki, Pałace, Dwory - Dolny Śląsk

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1667 r. powstał w Miłkowie pierwotny barokowy dwór wzniesiony przez Heinricha von Zierotin. Przebudowy pałacu po pożarze jaki wybuchł w 1768 r. dokonał hrabia von Lodron.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czteroskrzydłowy zamek w Nowej Rudzie pochodzi z XVI wieku i stanowił rezydencję rodziny Stillfriedów. Na przestrzeni wieków był kilkakrotnie przebudowywany m.in. w latach 1700 - 1730 prawdopodobnie według projektu Andrea Carove.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac w Bożkowie swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie, której dokonał w latach 1787 - 1791 hrabia Aleksander von Magnis. Wcześniej obiekt ten miał kilku właścicieli m.in. był w posiadaniu zakonu jezuitów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek Piastowski w Jaworze powstał w XIII w. i stanowił siedzibę kasztelana, później księcia Bolka I i jego następców, a od 1392 r. starostów królewskich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac w Pogwizdowie powstał ok. 1800 r. z inicjatywy Ernesta Wilhelma Nostitza w miejscu w którym wcześniej stał dworek renesansowy strawiony przez pożar.