Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek, którego historia sięga XIV w. znajduje się 15 km od Krakowa. W 1352 r. wzgórze Korzkiew zakupił Jan z Syrokomli i wybudował na nim wieżę, która pełniła funkcje obronne i mieszkalne. Obiekt został przebudowany w 1720 roku kiedy jego właścicielami byli Jordanowie. Pod koniec XIX w. zamek popada w ruinę. Dopiero w 1997 r. doczekał się odbudowy, której dokonał architekt Jerzy Donimirski. W chwili obecnej w zamku znajduje się hotel i restauracja.

Około 1352 r. rycerz Jan Syrokomla na litej skale wapiennej rozpoczął budowę gotyckiej wieży mieszkalnej będącej najstarszą częścią zamku Korzkiew. W chwili obecnej nie widać, że zamek miał charakter obronny. Kiedy wzrósł na wapiennej skale, dostępu do niego broniło trzęsawisko, które było w miejscu niżej położonego parku.Zabudowania zamku tworzą w całości trójkątny dziedziniec opadający w kierunku południowym. Jeszcze w XVI w. do piętrowego skrzydła gotyckiego dobudowano skrzydło renesansowe. O ważności rodowej siedziby świadczył fakt, że potomkowie założyciela zamku zaczęli nazywać się Korzekwiccy. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W 1486 r. dobra korzkiewskie zostały odsprzedane Szczepanowi Świętopełkowi.  Zamek w 1517 r. nabył Piotr Krupek - rajca krakowski. Syn Piotra Krupka odsprzedał zamek Mikołajowi Jaskierowi. Następnie zamek przeszedł w ręce rodziny Zborowskich, którzy w 1572 r. zakupili go i dziedziczyli do 1652 r. Magnacka rodzina Jordanów była w posiadaniu zamku blisko przez wiek. To właśnie Michał Jordan gościł na polowaniu w Korzkwi króla Augusta III. W obwodzie obronnego muru umieszczone są dwie baszty - wschodnia i zachodnia. W latach 1755 - 1775 dobra należały do podskarbiego Teodora Wessla, a przez kilkadziesiąt lat do 1847 były w rękach Wodzickich, którzy sprzedali je Józefowi Sedemajerowi. W 1952 r. państwo przejęło cały majątek korzkiewski. W 1997 r. ruiny zamku wraz z parkiem nabyła firma Donimirski Pałac Pugetów z Krakowa, która zajmuje się remontem i adaptacją zabytków na cele hotelarskie.