Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Najstarsza część górującego nad zbiornikiem czorsztyńskim zamku w Niedzicy zbudowana jest z kamienia wapiennego. Pierwsza wzmianka o budowli pochodzi z 1325 r. Zbudował go Rykolf Berzeviczi na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. Rozbudowany w II połowie XV w. zamek zaczyna popadać w ruinę w XVIII w. Po II wojnie światowej zamek doszczętnie splądrowano i w 1949 r. przekazano go Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Obecnie w zamku mieści się muzeum, hotel i restauracja.

Zamek w Niedzicy położony jest na skale o wysokości 566 m.n.p.m. Najstarsza część zamku zbudowana jest z kamienia wapiennego i wraz z wysoką kwadratową wieżą stanowi zamek górny. Zamek dolny posiada 3 baszty, pomiędzy zamkami dolnym i górnym znajduje się średni zamek z zabudową mieszkalną. W 1325 r. - pierwsza wzmianka o zamku - zbudowany został przez węgierskiego kolonizatora ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. Do 1945 r. zamek pozostał w rękach rodów węgierskich, choć już po I wojnie światowej został włączony w obszar państwa polskiego.Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Ostateczny wygląd zamku ukształtowały: rozbudowa przeprowadzona na przez Emeryka Zapolyię w II połowie XV w. (zamek średni) oraz budowa w 1601 r. przez Jerzego Horvatha nowego renesansowego skrzydła z bramą wjazdową i portalem (zamek dolny).W XVIII stuleciu obiekt popadał w ruinę. Dopiero w latach 20-tych XIX w. został częściowo odbudowany. Podczas tej odbudowy powstała nowa kaplica i sala balowa. Ostatnimi właścicielami zamku byli Salamonowie.  W złym stanie został upaństwowiony i w 1949 r. przekazany Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. W latach 70-tych XX w. dokonano gruntownej odbudowy wg projektu i pod nadzorem prof. Alfreda Majowskiego. Obecnie w części obejmującej zamek górny i średni znajduje się muzeum. W zamku dolnym znajdują się pokoje gościnne urządzone w zabytkowych komnatach. Odbywają się tutaj konferencje, zjazdy, sesje naukowe, do dyspozycji jest kawiarnia i restauracja zamkowa. Po przeciwległej stronie Dunajca nad skarpą jeziora wznoszą się ruiny zamku w Czorsztynie.