Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek leży na wzgórzu nad Rabą a dokładnie nad Jeziorem Dobczyckim, które powstało ze spiętrzenia wód Raby. Zamek składał się z zamku górnego i dolnego i jego pochodzenie datowane jest na XIII w. W okresie świetności obiekt posiadał ponad 70 sal i 3 wieże. Na zamku gościli m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan Długosz z synami Kazimierza Jagiellończyka. Obiekt zaczął podupadać po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów na początku XVIII w. W XIX w. zaczęto go stopniowo rozbierać. Odbudowę zamku rozpoczęto w latach 60-tych XX w. Dzisiaj znajduje się tutaj Muzeum Regionalne PTTK w Dobczycach.

Pochodzenie zamku datowane jest na XIII w. Obronny charakter wzgórza wykorzystywany był prawdopodobnie od okresu przedpiastowskiego. Po raz pierwszy źródła pisane wspominają o zamku w 1362 r. Brama do zamku dolnego prowadzi od północno-wschodniej strony przez drewniany most (dawniej zwodzony)-> na zdjęciu most jest rozebrany. Most wybudowany był ponad fosą, która kiedyś oddzielała miasto od zamku.  Pomieszczenia mieszkalne znajdowały się zarówno w zamku górnym jak i w dolnym. Pomieszczenia te musiały się wspaniale prezentować, co można wywnioskować na podstawie odnalezionych ozdobnych elementów kamieniarskich i kafli. Pomimo zniszczeń w czasie wojen szwedzkich zamek zamieszkały był aż do początku wieku XIX. Dopiero gdy jego właściciele przenieśli się do dworu, zamek uległ rozbiórce, głównie za sprawą miejscowej ludności. Obok zamku znajduje się: Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela wybudowany w XIX w. z kamieni pochodzących z murów miejskich zamku, Lipa Marysieńka - pomnik przyrody, posadzona na pamiątkę wiedeńskiej "Victorii", dzwonnica przykościelna z XIX w. - środkowy dzwon Jan pochodzi z 1504 r. Z zamku rozlega się widok na zbiornik dobczycki, utworzony w 1986 roku poprzez spiętrzenie wód Raby przez zaporę. Zbiornik ma powierzchnię ok. 10,7 km² i pojemność całkowitą 127 mln m/3. Jezioro Dobczyckie dostarcza wodę pitną między innymi do oddalonego o 30 km Krakowa (ponad 50% zapotrzebowania). Poniżej zbiornika funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 2,5 MW.Obecnie dostęp do jeziora ze względów sanitarnych (pobór wody pitnej) jest zablokowany.


Krótki film wideo prezentujący zamek w Dobczycach: