Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1303 roku. Już w 1534 r. popadł w ruinę ale do jego odbudowy przystąpiono w latach 1562-1596. Wyróżniająca zamek wieża powstała najpóźniej bo w połowie XIX w. Obok zamku zobaczyć można masztalarnię - obiekt, który został wybudowany przez hrabiego Renarda. Trzymano tutaj ogiery sprowadzone z Anglii - konie pełnej krwi przeznaczone na wyścigi. Ten sam hrabia założył wokół zamku park, w którym zasadzono wiele drzew, które teraz stanowią pomniki przyrody.

W 1534 r. zamek popadł w ruinę, było to za czasów margrabiego Jerzego brandenburskiego, który pochodził z linii Hohenzollernów.  Właściciel zamku Jerzy von Redern odbudował od fundamentów prawe skrzydło zamku, starsze części zamku kazał odrestaurować (tam gdzie mieściły się schody drewniane).W połowie XIX w. hrabia Andrzej Maria Renard wybudował wieżę zamkową oraz część przyległych zabudowań do zamku. Zamek został pokryty drewnianym dachem, wybudowano we wnętrzu nową kuchnię, w piwnicach zaś przechowywano wino. Obok ruin zamku znajduje się masztalarnia, w której mieściła się stajnia dla koni. Hrabia Andrzej Maria Renard trzymał tutaj 50 koni, były to konie pełnej krwi sprowadzone z Anglii przeznaczone na wyścigi. Zamek został wybudowany w linii murów miejskich, był otynkowany, murowany z kamienia i cegły. Dziedziniec znajdował się pośrodku budowli. Posiadał 2 skrzydła - wschodnie i zachodnie. Ruiny są rozległe, do środka niestety nie można wejść. W okresie międzywojennym ostatnim właścicielem jest ród hrabiów Castell - Castell, zamek będąc w ich rękach nie ulega poważniejszym zmianom. Zamek został całkowicie zniszczony pod koniec stycznia 1945 r. gdy oddziały radzieckie podpaliły miasto. Późnoklasycystyczna brama wjazdowa do zamku pochodzi z II połowy XIX w. Po bokach bramy w niszach, umieszczone są figury kamienne, na zdjęciu św. Jan Nepomucen - patron od nieszczęść na mostach. Figury są późnobarokowe datowane na XVIII w. Figura po drugiej stronie bramy to św. Florian - patron od pożarów i strażaków. Do ruin zamkowych przylega Park Miejski. Został on założony przez hrabiego Renarda w 1832 r. W parku tym rośnie wiele zabytkowych drzew i pomników przyrody, na jednym ze zdjęć mapka z oznaczeniami ciekawszych okazów drzew, które warto zobaczyć.

Aktualizacja maj 2012:
Odwiedziliśmy ponownie zamek w Strzelcach Opolskich w maju 2012 r. Generalnie nic tutaj się nie zmieniło. Na murach zamku pojawiły się jedynie informacje o rewitalizacji zabytku. Niestety tablica nie podaje żadnych konkretnych dat, kiedy miałoby to nastąpić. Nie pozostaje nam nic innego tylko cierpliwie czekać, aż pojawi się sponsor, który uratuje obiekt od całkowitej ruiny.


Videozamek: Strzelce Opolskie: