Zamki, Pałace, Dwory - Opolszczyzna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

We wsi stoi renesansowy pałac wybudowany przez sędziego dworskiego Andreasa von Jerin w latach 1593 - 94. Jest to prostokątny obiekt w którym znajduje się wewnętrzny dziedziniec z krużgankami. Nad głównym wejściem do pałacu od strony północnej można było zobaczyć herb Jerinów. Po śmierci Andreasa w 1622 r. pałac w Siestrzechowicach przechodził przez ręce jego potomków do 1730 r. Potem Siestrzechowice kupił baron Jan Krzysztof von Strachwitz, a po nim biskup wrocławski Franciszek Ludwik von Strachwitz, który w 1743 r. przekazał pałac na rzecz szpitala w Nysie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czteroskrzydłowy stojący przy głównej drodze w Łące Prudnickiej zamek pochodzi z XV wieku. W XVI w. oraz w latach 1615-17 został przebudowany w stylu renesansu. Od XVI w. do 1825 był w posiadaniu rodu Mettichów jako centrum ich dóbr. W latach 1875-83 przebudowano go w stylu neogotyckim (widać to na przykładzie wieży zamkowej). Ostatnimi właścicielami zamku była rodzina Sedlnitzky von Choltitz, którzy przed nadejściem frontu uciekli pozostawiając wyposażenie obiektu w nienaruszonym stanie. Bardzo szybko zostało to rozkradzione przez szabrowników. W 1953 r. zamek przejęła Państwowa Stadnina Koni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1871 r. został tutaj wybudowany neogotycki pałac w miejscu, w którym kiedyś stał dwór. Na początku XIX w. mieściło się tutaj przedszkole. W czasie II wojny światowej w budynku pałacu mieścił się szpital dla oficerów niemieckich i radzieckich. Po wojnie pałac w Większycach był siedzibą Uniwersytetu Ludowego, a później został przekazany na cele społeczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od XVI w.Tułowice przechodziły przez ręce różnych właścicieli ziemskich. W 1577 r. posiadłość nabył Jan Pükler z Łagiewnik. Rodzina von Frankenbergów została związana z historią posiadłości, kiedy syn Jana - Henryk ożenił się z Katarzyną von Frankenberg. W 1630 r. Tułowice przejął biskup Olmitz Franciszek książę von Duttrischten. Sześć lat później miejscowość łącznie z Niemodlinem stały się własnością Bernarda von Zierotin, który był rektorem praskiego Uniwersytetu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek w Krapkowicach jest budowlą późnorenesansową, jego najdawniejsze losy nikną w mroku dziejów. Nie wiadomo kto i kiedy go zbudował. Przyjmuje się, że zamek istniał już w XIII w. W latach 1834 - 1845 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła. Dopiero w 1888 r. hrabia Henryk Kurt von Haugwitz odbudował krapkowicki zamek i przeniósł do niego swą siedzibę. W okresie międzywojennym urządzono tu ponownie szkołę. W czasie wybuchu II wojny światowej zamek został poważnie zniszczony i pozbawiony dachu. Po wojnie został odrestaurowany i od 1947 r. mieści się w nim szkoła.