Zamki, Pałace, Dwory - Opolszczyzna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1316 r. na ruinach obecnego zamku miała znajdować się twierdza obronna dowodzona przez rycerza Bolesława I - Dirsco Staruncza. Zamek był w rękach książąt opolskich do 1532 r. - do śmierci Jana Dobrego. W 1578 r. Jerzy IV Prószkowski dzierżawi majątek i kilka lat później rezydencja staje się własnością tego rodu. W II połowie XVII w. z murów gotyckiego zamku zbudowano barokowy pałac. W latach 1921 - 38 zamek był własnością Pruskiej Izby Skarbowej. W czasie II wojny światowej wykorzystywano go na sztab wojsk niemieckich a pod koniec wojny na sztab wojsk radzieckich. Zamek został opuszczony w latach 70-tych XX w. i od tego momentu zaczyna popadać w ruinę. W 1978 i 1987 zawaleniu ulega dach i ściana zewnętrzna. Ruiny były kilkakrotnie wystawiane na sprzedaż, nie widać jednak by właściciele coś przy nim robili a budynek z każdym rokiem grozi całkowitemu zawaleniu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac został wybudowany w 1870 r. przez Juliusa von Wichelhausa. Był to okazały dwór w stylu francuskim, otoczony parkiem. Po śmierci właściciela w 1918 r. rezydencję przejęła jego żona Maria z domu von Carnap. Kolejnym zarządcą majątku stała się zaadoptowana przez Marię - Elizabeth von Flotow. Elizabeth von Flotow w niedługim czasie powierzyła posiadłość w ręce swojego brata - Bernda von Wichelhaus. Rodzina Wichelhaus opuściła majątek w dniu wkroczenia wojsk radzieckich do Niewodnik. II wojna światowa przyniosła kres świetności pałacu. Zrujnowany budynek stał przez wiele lat opustoszały. Obecnie w pałacu znajduje się hotel i restauracja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wieś Karczów w której znajduje się pałac, wymieniona jest w zapiskach pochodzących z 1750 r. kiedy należała do Jerzego Henryka von Tschirsky. Barokowy dwór zbudowano na przełomie XVII i XVIII w. W 1791 r. dwór został przebudowany i otoczono go parkiem. Kolejnym właścicielem był major von Arnstead, a od 1831 Fridrich Leopold Stollberg zu Stollberg. W 1843 pałac kupił Alois Dionizy Otto, a później Walter z Nysy, który przebudował go do dzisiejszego kształtu. W 1998 r. obiekt przekazano Politechnice Opolskiej. Wejście na teren parku przypałacowego jest niestety utrudniony ze względu na zamkniętą bramę i furtkę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek został zbudowany w stylu późnorenesansowym w latach 1615-1617 przez Joachima von Tschetschau-Mettich. Obiekt jest otoczony parkiem o powierzchni około 20 ha, jego pierwotna wielkość została mocno ograniczona, w chwili obecnej park jest zaniedbany. Sam budynek należący do Uniwersytetu Opolskiego jest w złym stanie technicznym. W planach jest zaadaptowanie obiektu na Opolskie Centrum Biznesu. Przewiduje się, że Centrum rozpocznie swoją działalność w roku 2011.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki tego pałacu sięgają XVIII wieku. Jego właścicielem była wówczas hrabina Luisa Eleonora von Beess z domu von Skerbrnsky. Kolejnymi gospodarzami byli: Gottlob Albrecht von Saurma, pan na Sadowicach, generałowa von Schmiedeberg i bracia Guradze. Ci ostatni doprowadzili do upadku majątku w połowie XIX wieku. Friedrich von Wichelhaus, zakupił pałac w 1858 r. i przebudował go w stylu anglikańsko-bizantyjskim. W 1945 r. obiekt zajęli Rosjanie i urządzili w nim sztab wojskowy. Po wojnie pałac stał się siedzibą pracowników PGR-u i już w tym czasie budynek zaczął stopniowo niszczeć.