Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Klasztor cystersów, którzy przybyli na Górny Śląsk z Jędrzejowa w XIII w. powstał dzięki fundacji księcia Władysława Opolskiego. W II połowie XIII w. powstaje tutaj wczesnogotycki kościół, przebudowany w latach 1680-1790 w duchu baroku. W latach 1723-26 dobudowano do niego kaplicę, w której mieści się cudowny obraz Matki Boskiej Rudzkiej. W 1810 r. następuje kasata zakonu i Rudy przechodzą na własność księcia raciborskiego a klasztor i pałac opacki zostają przebudowane na siedzibę magnacką. W 1945 r. pałac i kościół zostają spalone przez wojska radzieckie. Wkrótce po wojnie odbudowano kościół, pałac i park natomiast pozbawione opieki popadały w ruinę, dopiero od 1998 r. rozpoczęto tutaj prace, które mają przywrócić im dawny blask.

Dzięki fundacji księcia Władysława Opolskiego klasztor zlokalizowano w Rudach przy skrzyżowaniu głównych traktów.W skład zespołu klasztorno - pałacowego w Rudach wchodzi gotycki kościół Wniebowzięcia NMP, który został przebudowany na przełomie XVII i XVIII wieku w stylu barokowym.Powstanie kościoła datuje się na rok 1300. Na południowej stronie ko­ścioła wybudowano kaplicę Matki Boskiej w latach 1723—1726. W kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Rudzkiej, do którego pielgrzymują ludzie z różnych zakątków Śląska i nie tylko. W 1730 r. dobudowano pałac opacki. Różnorodna działalność opactwa cysterskiego obejmująca gospodarkę rolną np. ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla ryb i bydła oraz działalność przemysłowa - kopalnictwo rud żelaza, wypalanie węgla drzewnego czyni z cystersów prekursorów uprzemysłowienia tej części Górnego Śląska. Prowadzone przez zakon gimnazjum i studium filozoficzno-teologiczne było jedyną tego rodzaju uczelnią na Górnym Śląsku gdzie nauki udzielano bezpłatnie. W 1810 r. następuje kasata zakonu na mocy edyktu króla pruskiego. W 1820 r. Rudy przeszły na własność księcia raciborskiego i rozpoczęto przebudowę klasztoru i pałacu opackiego na siedzibę magnacką.W pałacu gościł kiedyś cesarz niemiecki Wilhelm II. W czasie wojny w 1945 r. zamek został poważnie zniszczony przez pożar. W latach 1947-50 odbudowano kościół, w którego wnętrzu odtworzono gotycki wystrój. W 1998 r. kompleks w stanie zdewastowanym został oddany kościołowi i jest obecnie własnością diecezji gliwickiej. W obiekcie prowadzone są obecnie prace mające na celu przywrócenie temu miejscu niegdysiejszej świetności. W 1820 r. ogrody klasztorne zostały przekształcone na park w stylu angielskim. W parku utworzono osie widokowe i wielki salon parkowy. W latach powojennych park został pozbawiony opieki ogrodniczej i stracił swój charakter. Po 1998 r. w parku zaczęto prace by przywrócić dawny jego charakter.  W parku znajduje się miejsce nazywane Szklaną Kapliczką, gdyż przed postawieniem tutaj krzyża znajdowała się kapliczka ze szkła. Krzyż został postawiony przez księżnę raciborską po śmierci jej syna Wiktora Albrechta - oficera Wehrmachtu, który poległ w kampanii wrześniowej pod Warszawą. Obok znajdują się resztki pomnika wybudowanego w 1913 upamiętniającego pochowanych tutaj żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Lutzen i pod Katzbach w 1813 r. (ranni z obu tych bitew zostali przewiezieni do lazaretu znajdującego się wtedy w klasztorze rudzkim).