Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niedaleko przejścia granicznego z Czechami na Odrze (czynnego do roku 2007) znajduje się pałac w Chałupkach określany też jako zamek Bogumiński. Jego początki sięgają XIII w. ale po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumencie z 1373 r. Wybudowany został jako obiekt obronny, strzegący przepraw na rzece.

Pałac stanowił własność książąt raciborsko-opawskich. Na początku XVI w. jego właścicielem został Jerzy Hohenzollern, który oprócz pałacu w Chałupkach, był właścicielem zamku w Raciborzu. Od 1623 r. zamek staje się własnością rodu Henckel von Donnersmarck. Na przełomie XVIII i XIX w. dokonali oni przebudowy zamku z zachowaniem wcześniejszych reliktów. Wcześniej powstał dookoła budynku park. Pałac zamienił się w rezydencję barokową. Po wojnach śląskich, w 1742 r. pałac znalazł się po stronie pruskiej a miasto Bogumin pozostało przy Habsburgach. Od 1803 r. obiekt przechodzi w ręce rodziny Lichnowskich. W 1846 r. nowym właścicielem został Salamon von Rotschild. W rękach tej rodziny zabytek zostaje do roku 1936, kiedy to z rozkazu władz hitlerowskich został przekazany wdowie po generale niemieckim.  W 1907 r. pałac został po raz kolejny przebudowany. Po II wojnie światowej nie był użytkowany. Dopiero w II połowie lat 70-tych XX w. zostały przeprowadzone w nim pierwsze prace remontowe. W 1983 r. w budynku został otwarty hotel. Obecnie mieści się w nim oprócz hotelu również restauracja.

Źródło: www.hotel-zamek.pl