Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na położonym tuż przy granicy z Czechami Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie zobaczyć można Pałac Myśliwski Habsburgów, rotundę św. Mikołaja z XI w. oraz Wieżę Piastowską.

Prawdopodobnie na Wzgórzu już w VIII w. znajdowała się osada o konstrukcji ziemno-drewnianej. Na początku XI w. powstała w tej osadzie rotunda pełniąca funkcje sakralne i obronne. W okresie kiedy Cieszyn stał się siedzibą kasztelanii na Wzgórzu wzniesiono trzy lub cztery wieże obronne połączone ze sobą murem obronnym. Wieża Piastowska zachowana do dziś jest prawdopodobnie jedną z nich. W XV w. Wieżę nadbudowano bogatym krenelażem i przykryto dachem namiotowym, który nie zachował się do czasów obecnych. Przeprowadzone na Wzgórzu badania archeologiczne odsłoniły fundamenty pozostałych wież. Również w trakcie badań znaleziono przedmioty świadczące o istnieniu w tym miejscu siedziby (zamku) władców . Zamek powstał zapewne w wyniku  rozbudowy średniowieczno-renesansowej i jako zamek górny i dolny został połączony z fortyfikacjami miasta tworząc wspólny kompleks obronny. Kompleks został znacznie zniszczony m.in. przez wojnę trzydziestoletnią a włączenie księstwa cieszyńskiego do cesarstwa austriackiego spowodowało, że zamek przez następne wieki stał się siedzibą niższej rangi prowincjonalnych zarządców władzy wiedeńskiej i stopniowo zaczął popadać w ruinę. Pod koniec XVIII w. Maria Krystyna, która otrzymała Cieszyn w wianie postanowiła przeprowadzić remont zamku, który niestety ze względu na jej przedwczesną śmierć nie doszedł do skutku. W 1836 r. powstaje koncepcja utworzenia w tym miejscu parku romantycznego i doprowadzenia Wzgórza do porządku. W tym czasie rozebrano znacznie zniszczone  zabudowania a wyrwy i nierówności przykryto gruzem. Część mieszkalną przeniesiono z zamku górnego do dolnego. Powstaje tzw. Pałac Myśliwski Habsburgów zaprojektowany przez Józefa Kornhausela, który sprowadzony zostaje w 1838 r. do Cieszyna przez arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga. Pałac składał się z odbudowanego systemu obronnego i zachowanego budynku bramnego. Nowy pałac myśliwski zyskał też oranżerię, która została w latach 50-tych XX w. wyburzona. Obecnie w części Pałacu mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna.

 

Źródło: www.cieszyn.pl