Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Historia powstania tego pałacu opiera się na dwóch źródłach, jedne mówią że barokowy pałac wzniesiony został w 1783 r. drugie że w 1893 r. Sprzeczne wzmianki mówią też o pierwszych właścicielach tego pałacu, mógł to być Gustaw Baltazar von Czebulka lub Wilhelm Franz von Zawadzki. Obecnie mieści się tutaj Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny - własność Kurii w Katowicach.

Źródła podawają dwie wersje budowy pałacu, pierwsza to taka że został wybudowany przez Wilhelma Franza von Zawadzkiego około 1822 r. Drugie źródła że pałac wybudował Gustaw Baltazar von Czebulka właściciel Kokoszyc w roku 1783. Ostatnim właścicielem był Gustaw von Ruffer, który rozbudował go w XIX w. Pałac był prywatną rezydencją właścicieli kokoszyckich dóbr aż do lat 20 - stych XX wieku. W 1928 r. został odkupiony przez Kurię metropolitarną w Katowicach i przekształcony w Dom Rekolekcyjny. W latach 1919-1920 przeprowadzono wewnątrz pałacu prace budowlane, które nadzorował Riediger. Wtedy powstał plan kaplicy zamkowej. W latach 60 - tych w pałacu przebywał kardynał Karol Wojtyła przyszły papież Jan Paweł II. Na fasadzie budynku umieszczony jest rok 1783 r. być może świadczy on o roku kiedy wybudowano pałac. Pałac składa się z trzech wyodrębnionych części: wschodniej, środkowej i zachodniej, stanowiących trzy etapy jego budowy. Najstarszą częścią pałacu jest część wschodnia. Przy pałacu znajduje się park i stadnina koni.