Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ruiny zamku położone w niewielkiej miejscowości Tworków niedaleko Raciborza wzniesione zostały w II połowie XVI wieku. W 1872 r. rezydencja została przebudowana przez architekta Heidenreicha na budowlę neorenesansową. Niestety po pożarach w 1931 r. i w 1945 r. zamek niszczeje i popada w ruinę, w takim stanie oglądamy go dzisiaj, zza ogrodzenia gdyż wejście na teren zamku jest wzbronione.

Dzieje zamku w Tworkowie sięgają średniowiecza. Prawdopodobnie w średniowieczu na miejscu obecnych ruin stała warownia o cechach gotyckich. W 1558 r. dobra tworkowskie nabywa sędzia ziemski Kasper Wiskota von Wodnik z zamiarem uczynienia z nich rodzinnego domu. W 1567 r. nowy właściciel rozpoczyna budowę swojej rezydencji, której relikty zachowały się do dzisiaj. Po roku 1574 włości przechodzą na kolejnych właścicieli. W czasie wojen trzydziestoletnich zamek zostaje zmieniony w kwaterę wojskową. W latach 1752 - 1841 z inicjatywy rodziny Eichendorffów założony zostaje tutaj park typu angielskiego. W latach 1872 - 74 w zamku dokonano gruntownej przebudowy w duchu neorenesansowym. W 1931 r. ma miejsce tutaj pierwszy pożar. W roku 1945 zamek płonie po raz drugi i pozostaje w stanie ruiny po dzień dzisiejszy. Obecnie trwają tutaj prace projektowe mające na celu zabezpieczenie ruin i zapewnienie im właściwej ekspozycji.

Aktualizacja: styczeń 2013

Ruiny zamku można zwiedzać. Wiadomość ta ucieszyła nas, kiedy podjechaliśmy tutaj w styczniu 2013 r. Co prawda nie udało się nam wejść tym razem do środka, ale już planujemy powrót do ruin na wiosnę i zwiedzanie ich wewnątrz.

Przydatne informacje:

Zwiedzanie: od poniedziałku do piątku od 11.00 do 19.00,

w soboty, niedziele, i święta od 13.00 do 19.00.

Kontakt pod numerem telefonu: 32 419 61 28.

Bilet normalny indywidualny - 2 zł,

bilet grupowy dla grup powyżej 15 osób - 20 zł,

bilet dla wykonujących zdjęcia ślubne - 80 zł od pary ślubnej