Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dwór w Modliszewicach powstał w końcu XVI w. Zbudował go Andrzej Dunin Modliszewski. Jest to budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. W latach trzydziestych XVII w. Jan Lipski zbudował w północnej części wyspy piętrowy budynek bramny.

Na parterze budynku bramnego znajduje się przelot bramny z kluczowymi strzelnicami. Na piętrze - izba z oknami otwartymi na cztery strony świata. Kiedy dwór był w posiadaniu rodziny Małachowskich w XVIII w. - powstał budynek "Kuźni". Dwór w Modliszewicach zawiera w sobie wszystkie elementy typowe dla siedziby zamożnego szlachcica  polskiego II połowy XVI w. Jednakże ulokowanie go na wyspie oblanej fosą stawia go na pograniczu nowożytnego wiejskiego pałacyku i siedziby obronnej zlokalizowanej na kopcu ziemnym i nawiązującej jeszcze do tradycji średniowiecza. W połowie XIX w. budynek został opuszczony i zaczął popadać w ruinę.  Rozebrano wówczas południowe skrzydło. Historia miejscowości Modliszewice sięga początku XIII w. Z roku 1222  pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa. Wieś znajdowała się wtedy w ręku Odrowążów. W 1430 r. Modliszewice wraz z przyległymi wsiami, stały się własnością rodu Łabędziów, których gałąź wywodząca się z Modliszewic zaczęła się odtąd nazywać Modliszewskimi. Rodzina Modliszewskich mieszkała tutaj do początku XVII w., kiedy to wieś została kupiona przez Jana Lipskiego herbu Łada, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Następnymi właścicielami byli Humieccy.  W I połowie XVIII w. przez małżeństwo Izabelli Humieckiej z Janem Małachowskim, Modliszewice przeszły w ręce Małachowskich herbu Nałęcz. Ostatnimi właścicielami Modliszewic byli Tarnowscy, Obecnie dwór jest własnością Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Budynek bramny i budynek "Kuźni" zostały staraniem Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Technicznego odbudowane z ruin w latach 1983 - 85.  W latach 1985 - 90 kontynuowano odbudowę budynku głównego - dworu obronnego. W 1990 r. przerwano renowację ze względu na brak środków finansowych.