Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Widoczna z daleka wieża górująca nad wsią Tudorów jest pozostałością zamku rycerskiego z XIV w. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z akt sądowych z 1361 r.

W 1517 r. zamek zmienia właściciela z Jana Tudorowskiego na kasztelana sandomierskiego - Krzysztofa Szydłowieckiego. W 1537 r. zamek staje się własnością Tarnowskich. Zamkowa wieża utraciła swój charakter obronny podczas przebudowy w XVI w. Zniknęły wtedy otaczające budowlę wały, stare otwory strzelnicze i okna zamurowano i wykuto nowe. W połowie XVII w. wieża ponownie została przystosowana do celów obronnych. W przyziemiu wieży powstała strzelnica artyleryjska. Zamek zniszczyli podczas potopu Szwedzi. Był on wtedy własnością Lubomirskich. Od tej pory zrujnowany zamek stał się też źródłem budulca dla okolicznych mieszkańców, którzy rozkradali jego kamień. To co możemy zobaczyć obecnie to resztki wieży zbudowanej z kamienia na planie prostokąta. Wieża ma sześć kondygnacji i ... urodą nie grzeszy. Zachowały się otwory strzelnicze i okna. Widoczne też są fragmenty murów przyziemia a dookoła wieży - zarys fosy. Dojście do ruin było dla nas trochę skomplikowane, gdyż przedzieraliśmy się do nich przez pobliskie pole. Może istnieje jakaś łatwiejsza droga z drugiej strony. Faktem jednak jest to, że obiekt zarasta a sama wieża wkrótce się rozsypie.

 

Źródło: wikipedia.pl