Zamki, Pałace, Dwory - Świętokrzyskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek w Sandomierzu wzniesiono na miejscu dawnego grodu położonego na wzgórzu otoczonym rzeką Wisłą. Początkowo drewniany zamek pełnił funkcję warownej siedziby.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Neorenesansowy pałac we Włostowie powstał w latach 1854 - 1860 w miejscu XIX wiecznej klasycystycznej oficyny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z pałacem w Grabkach Dużych wiąże się postać Stanisława Rupniewskiego - dziedzica Grabek i Gnojna. Spędził on wiele lat w niewoli tureckiej. Uwolniono go po przyjęciu islamu. Po powrocie do Polski wzniósł on w Grabkach w 1742 r. pałac o wyraźnie orientalnym charakterze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwsza wzmianka o zamku w Rytwianach pochodzi z 1397 r. kiedy to warownia była przedmiotem sporu w rodzie Jelitczyków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Widoczna z daleka wieża górująca nad wsią Tudorów jest pozostałością zamku rycerskiego z XIV w. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z akt sądowych z 1361 r.