Zamki, Pałace, Dwory - Kujawsko-Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krzyżacki zamek warowny w Golubiu został wzniesiony na wzgórzu na przełomie XII i XIV w. z inicjatywy Konrada von Sacka. Pierwotnie w tym miejscu stał drewniany gród, który strzegł przeprawy przez rzekę Drwęcę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowe to niewielka miejscowość położona na brzegu Wisły pomiędzy Gdańskiem a Bydgoszczą. Gród, który tu powstał na przełomie XIII i XIV w. był obok Stargardu i Świecia miejscem kontrolowania ruchu statków na Wiśle. Nowe było też siedzibą kasztelana książęcego - Świętopełka II. W 1302 r. Nowe uzyskało pierwszy przywilej lokacyjny. Tutejszy zamek został wybudowany przez Krzyżaków prawdopodobnie około połowy XIV w. na miejscu kasztelańskiego grodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzieje zamku krzyżackiego znajdującego się na Górze Zamkowej w Grudziądzu zostały udokumentowane wraz z przybyciem Krzyżaków na ziemię chełmińską. Pierwsze drewniane fortyfikacje w tym miejscu powstały jeszcze przed lokacją miasta ok 1235 r. W połowie XIII w. rozpoczęła się budowa zamku z cegły, którą ukończono w 1299 r. Gotycki zamek w Grudziądzu składał się z przedzamcza położonego na niższym tarasie od strony miasta i zamku właściwego o kształcie nieregularnego czworoboku. W skrzydle południowym na piętrze znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne.