Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pierwsza moja podróż do Włoch obfitowała w zwiedzanie. Pielgrzymka nasyciła mnie duchowo i wzrokowo, jednak tydzień na zobaczenie wszystkiego na spokojnie to za mało. Zdjęć jest sporo dlatego miałam problem, które wybrać, w wielu miejscach fotografowanie jest wzbronione np. w grotach watykańskich gdzie znajduje się grób papieża Polaka - Jana Pawła II, w katakumbach św. Kaliksta, w Kaplicy Sykstyńskiej. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

Asyż - miasto w regionie Umbria, w prowincji Perugia. W III wieku p.n.e. był pod panowaniem rzymskim jako Asisium. W roku 1860 Asyż został włączony w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch. W Asyżu znajduje się Bazylika św. Klary, która się tutaj urodziła w roku 1193 lub 1194. Bazylika św. Franciszka w Asyżu powstała w roku 1229, rozbudowa miała miejsce w XIV i XV w. Ostateczny kształt został nadany w latach 1474-1476 przez papieża Sykstusa IV. W 1230 przeniesiono ciało św. Franciszka do kościoła dolnego i pochowano je w krypcie pod głównym ołtarzem. Na zdjęciach widać dziedziniec klasztorny Sykstusa IV. W Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu znajduje się Porcjunkula czyli kaplica pod tym samym wezwaniem, którą św. Franciszek w XIII w. otrzymał w darze od benedyktynów.

Bazylika św. Jana na Lateranie - Katedra Biskupa Rzymu. Jedna z 4 bazylik papieskich jakie znajdują się na terenie Rzymu i Watykanu - podlegające bezpośrednio papieżowi. W 1308 r. Lateran został spalony i ograbiony, dlatego papież Grzegorz XI przeniósł siedzibę na Watykan. Babtysterium - to miejsce budowane obok dużych kościołów. Głównym elementem w budynku była piscina, zbiornik na wodę. Wg przepisów prawa starochrześcijańskiego w dzień chrztu do basenu nalewano wodę, kapłan w białej szacie święcił ją, a potem dokonywał sakramentu chrztu przez zanurzenie neofity. Bazylika Santa Maria Maggiore (Świętej Maryi Większa) w Rzymie jest położona na wzgórzu Eskwilin. Renesansowy sufit zaprojektowany został przez Giuliano da Sangallo, ozdobiono go złotem przywiezionym przez Krzysztofa Kolumba. Święte Drzwi w Bazylice SM Maggiore, papież otwiera ja gdy rozpoczyna się rok jubileuszowy (ostatni raz było to w 2000 r.). Koloseum - amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża eliptyczna budowla o dłg 188m. i szer 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z widownią, która mogła pomieścić od 45 do nawet 90 tys. ludzi; z 4 galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem podziemnych korytarzy. Do Koloseum prowadziło 80 ponumerowanych wejść (zachowały się niektóre oznaczenia wejść). W 528 r. odbyły się tutaj ostatnie igrzyska.W 1349 w wyniku trzęsienia ziemi zawaliła się zewn. część płd ściany. W 1744 zostało ogłoszone miejscem męczeństwa chrześcijan. 7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata. Łuk Konstantyna Wielkiego zbudowany w 312 – 315 r. dla uhonorowania 10-lecia sprawowania władzy przez cesarza Konstantyna oraz dla uczczenia jego zwycięstwa nad Maksencjuszem. Forum Romanum to najstarszy plac reprezentacyjny Rzymu, leżący między Palatynem, Kapitolem i Kwirynałem. Na Forum wybudowano: Comitium (miejsce zgromadzeń ludowych), budynek senatu (Curia), świątynię Westy z domem Westalek. W okresie cesarstwa Forum Romanum zostało rozbudowane i wzbogacone o świątynie Boskiego Juliusza, Wenus, Wespazjana, Antonina i Faustyny oraz łuk triumfalny cesarza Augusta. Forum zostało zdewastowane w czasie zdobycia Rzymu przez Wizygotów w 410 r. i zniszczone przez trzęsienie ziemi w 851 r. W średniowieczu uległo stopniowemu zniszczeniu. W 1803 r. zapoczątkowano prace wykopaliskowe, a od roku 1898 są one prowadzone systematycznie. Carcere Mamertino - Więzienie Mamertyńskie to miejsce, w którym był więziony św. Paweł i św. Piotr. Kapitol - jedno z siedmiu wzgórz na których powstał Rzym. Od początków Rzymu był twierdzą i sanktuarium oraz symbolem miasta. Usta prawdy - marmurowa, prawdopodobnie pokrywa, starożytnego wodociągu, przedstawiająca oblicze boga Oceanusa. Wierzy się, że kto włożył swoją dłoń do ust i składał fałszywe świadectwo, nie mógł jej już nigdy wyjąć. Dom Westalek,  westalki były kapłankami opiekującymi się świętym ogniem w Rzymie. Do tego domu przeprowadzały się dziewczęta , które zostały przyjęte do grona Westalek. Ołtarz Ojczyzny to budowla z białego marmuru, dominująca nad placem Weneckim, będąca zarazem pomnikiem króla Wiktora Emanuela II i Grobem Nieznanego Żołnierza, zbudowany dla uczczenia zjednoczenia Włoch. Plac Navona powstał z inicjatywy papieża Innocentego X na ruinach starożytnego stadionu Domicjana. W centralnej części Placu znajduje się fontanna Czterech Rzek, którą w latach 1647 - 1651 zbudował Giovanni Lorenzo Bernini. Kościół św. Agnieszki na Placu Navona zastąpił kaplicę z IV wieku zbudowaną w miejscu jej męczeńskiej śmierci. Budowa kościoła św. Agnieszki na Piazza Navona trwała w latach 1652 - 1670. Panteon w Rzymie - miejsce poświęcone wszystkim bogom, to okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez Hadriana w roku 125. Fontanna di Trevi to najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu. Została zbudowana z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w 19 p.n.e. przez Agryppę. Plac św. Piotra przed bazyliką św. Piotra na Watykanie, zaprojektowany w 1656 przez Berniniego. Środek placu zajmuje egipski obelisk, pochodzący z XIII w. Muzea Watykańskie to zbiory dzieł sztuki zgromadzone przez poszczególnych papieży. Początek kolekcji stanowią rzeźby zgromadzone przez Sykstusa IV i Juliusza II. Kolekcja zgromadzonych tu dzieł jest podzielona na działy stanowi bogaty i ogromny zbiór, np.  Muzeum Etruskie (założone w 1836) gromadzi zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenach płd. Etrurii i w Egipcie. Bazylika św. Piotra na Watykanie został zbudowana w latach 1506-1626 jej powierzchnia: 23 000 m². Bazylika stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra - jego grób znajduje się pod głównym ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się groby innych papieży w tym Papieża Polaka - Jana Pawła II. Pieta w Bazylice św. Piotra na Watykanie, to rzeźba Michała Anioła z 1499, przedstawiająca Matkę Boską trzymającą na kolanach martwego Chrystusa. Zamek Anioła w Rzymie – grobowiec przeznaczony dla cesarza Hadriana, jego rodziny oraz następców. Most Anioła – służył dla ułatwienia dojścia do grobowca cesarza Hadriana, składa się z ośmiu przęseł początkowo nazwano go mostem Pons Aelius, nazwę zmieniono za pontyfikatu Grzegorza I. Zamek Anioła zbudowany został pod koniec życia cesarza (rozpoczęty ok. 135 r., zakończony w 139 r.), na prawym brzegu Tybru, w pobliżu Watykanu. Schody Hiszpańskie – dzieło architektów Francesco de Sanctis i Alessandro Specchi, znajdują się przy Placu Hiszpańskim w Rzymie. Zostały ukończone w 1726 r. Mają 138 stopni. Są to najdłuższe i najszersze schody w Europie. Plac Hiszpański - wziął swą nazwę od Ambasady Hiszpańskiej, która w tym miejscu ma swoją siedzibę.

W roku 529 Benedykt z Nursji założył na wzgórzu Monte Cassino opactwo – siedzibę zakonu benedyktynów. Klasztor stawał się celem prób zdobycia m.in. przez Lombardów, Saracenów i wojska napoleońskie. Kościół na Monte Cassino został konsekrowany przez papieża Aleksandra II w 1071 r. W 1321 r. papież Jan XXII podniósł kościół do rangi katedry i zakończył niezależność zakonu od władzy papieża. W 1349 r. opactwo na Monte Cassino nawiedziło trzęsienie ziemi, niszcząc część zabudowań. Cmentarz na Monte Cassino powstał na przełomie 1944 i 1945 r., wg projektu architektów Hryniewicza i Skolimowskiego. Zbudowany jest na płaskim odcinku terenu pomiędzy Monte Cassino i wzgórzem "593" - to właśnie tamtędy szły główne natarcia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Uroczyste oddanie cmentarza nastąpiło 1 września 1945 r. Zbudowali go żołnierze, uczestnicy bitwy. Spoczywa na nim ok. 1072 poległych żołnierzy RP wszystkich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów) wyprowadzonych przez Władysława Andersa z sowieckich obozów koncentracyjnych Archipelagu Gułag. Znajduje się tutaj symboliczny grób Andersa.

Wenecja, pierwsze zdjęcia to widoki z tramwaju wodnego. Taki tramwaj to najpopularniejszy środek transportu w tym mieście. Wenecja - miasto na wyspie zostało założone w 452 roku przez uciekinierów przed barbarzyńskim plemieniem Hunów. Wenecja była państwem-miastem, na wzór greckich polis, jej ustrojem była republika. Głową państwa był doża Wenecji. Kościół SM della Salute w Wenecji. Zbudowano go w 1681 roku, głównym architektem był Baldassare Longhena. Kościół SM della Salute w Wenecji znajduje się nad Kanałem Grande i powstał jako wotum dziękczynne po szalejącej w mieście epidemii dżumy, która pochłonęła niemal połowę mieszkańców miasta. Miasto to jest znane na całym świecie z karnawału weneckiego, gdzie głównym elementem ubioru bawiących się są maski. Historyczna część Wenecji pełni głównie funkcje turystyczne. Większość mieszkańców zamieszkuje w położonym na stałym lądzie Mestre, które formalnie jest dzielnicą Wenecji. Wenecja jest ustawicznie podtapiana. Stare budynki, atakowane przez zanieczyszczone morze, ulegają zniszczeniu. Wenecja słynie ze swoich wyrobów ze szkła, setki sklepów oferują do sprzedaży cudeńka zrobione ze szkła, tutaj na zdjęciu wystawa jednego ze sklepów. Plac św. Marka w Wenecji znajduje się w najstarszej części miasta. Jego historia zaczyna się w IX wieku i wiąże się z budową bazyliki św. Marka. Na Placu św. Marka od czasów Pietro Orseolo II obchodzono uroczystość "zaślubin z morzem" podczas świąt Wniebowstąpienia. Większość budowli znajdujących się wokół placu została zbudowana w XVI wieku. Pałac Dożów w Wenecji - gotycka siedziba władców i rządu Wenecji. W pierwszym okresie pałac miał charakter obronny. Pierwsza budowla powstała na miejscu bizantyjskiego zamku w 814 r. Zniszczył ją pożar wywołany podczas powstania przeciwko doży w 976. Odbudowana w XI wieku Bazylika św. Marka w Wenecji zbudowana została przy placu św. Marka dla pochowania relikwii św. Marka.  Fundatorem pierwszego kościoła był doża Angelo Partycipazio. Konsekracja odbyła się, w 832 ale już w 976 pożar powstały podczas powstania przeciwko doży zniszczył kościół i Pałac Dożów. W latach 1063 – 1094 kościół został odbudowany.Most Rialto – najstarszy i jedyny do czasu wybudowania Ponte dell'Accademia w 1854 r. most wenecki nad Kanałem Grande. Most ma rozpiętość 28,0 m i wysokość 7,5 m.