Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zabytkowe osiedle budowano od 1908 do 1924 r. dla górników KWK Wieczorek. W jego skład wchodzi 9 budynków z czerwonej cegły połączonych ze sobą, w środku znajduje się neobarokowy kościół św. Anny. Całość stanowi unikatową zabudowę wpisaną w rejestr zabytków. Na terenie osiedla kręcono filmy takie jak "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie" Kazimierza Kutza. 

Nikiszowiec to osiedle robotnicze dla górników KWK Wieczorek wybudowane w Janowie. Stanowi obecnie część dzielnicy Katowic - Janów - Nikiszowiec. Powstało w latach 1908-1911 w pobliżu szybu "Nickisch" (od nazwiska asesora górniczego Kurta Nickischa), jednego z 14 szybów kopalni "Giesche" - dziś szyb "Pułaski" kopalni "Wieczorek". Zostało zaprojektowane przez architekta Jerzego Zillmanna z Charlottenburga, który był twórcą zabudowy Katowic Giszowca. w 1910 r. Nikiszowiec został zelektryfikowany oraz wyposażony we własną sieć wodociągową i kanalizacyjną. 20.08.1920 r. dzielnica została zdobyta przez powstańców w czasie II powstania śląskiego. w roku 1924 – Nikiszowiec zostaje włączony w granice zreorganizowanej gminy Janów. W 2000 roku dokonano modernizacji ulic, nawierzchnię asfaltową zdarto i położono kostkę brukową. W roku 2006 – Nikiszowiec i Galeria Szybu Wilson zostały umieszczone na Szlaku Zabytków Techniki. W 2000 r. zmieniono oświetlenie ulic na bardziej dopasowane do charakteru osiedla. W roku 2004 wzrósł standard mieszkań w Nikiszowcu. Wszystkie bloki zostały wtedy wyposażone w ogrzewanie centralne (od początku swego istnienia takie ogrzewanie posiadał jedynie blok w którym mieściła się siedziba zarządu kopalni).W roku 1978 – Nikiszowiec zostaje uznany za zabytkowy zespół architektoniczno-urbanistyczny. Charakterystyczne zabudowania dzielnicy były wykorzystywane przez reżyserów. Kręcił swoje filmy tutaj Kazimierz Kutz: "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie". W każdym domu znajdowały się trzyizbowe mieszkania o całkowitej powierzchni do 70 m2, rodzinie przysługiwała piwnica oraz strych. Toalety po dwie na każdym piętrze znajdowały się na korytarzach.W roku 1914 rozpoczęto budowę neobarokowego kościoła na centralnym placu. Kościół zaprojektowany został przez braci Zilllmann – Emila i Jerzego. W kościele znajdują się m. in. witraże wykonane przez Jerzego Schneidera z Ratyzbony i zabytkowe organy braci Rieger z Karniowa. Niewiele jest śląskich "familoków", które zachowały się w tak dobrym stanie jak to osiedle Nikiszowiec.W zabudowaniach Nikiszowca spotkać można wiele bram wjazdowych zwanych anifartami. Wybudowano tutaj 2 szkoły: żeńską i męską, które miały 36 klas i połączono je budynkiem z 14 mieszkaniami przeznaczonymi dla nauczycieli.Pod dzisiejszym zakładem fotograficznym Krzysztofa Niesporka (który jest najstarszym zakładem w Polsce) znajdował się posterunek żandarmerii z aresztem dla jednego więźnia.

Obiekt należy do ścieżki - szlak zabytków techniki.