Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sztolnia Czarnego Pstrąga mieści się w urokliwym parku z doliną rzeczki Dramy, który zajmuje 200 hektarów powierzchni, skupia wiele starych drzew stanowiących pomniki przyrody. Sztolnia ta służyła do odwadniania i wentylowania szybu. Trasę pokonuję się łodziami a przewodnik przybliża historię tego miejsca.

Według zapisków w księgach górniczych park w Reptach istnieje od XVI wieku. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej udostępniło do zwiedzania w 1957 r. 600 m odcinek sztolni odwadniającej, który leży pod reptowskim parkiem i stanowi pozostałość po dawnym górnictwie rud srebra i ołowiu. Właścicielami parku w latach 1820 - 1945 była niemiecka rodzina Henckel von Donnersmarck. Ich pałac, który tu się znajdował został zniszczony pod koniec II wojny światowej. W parku znajduje się urokliwa dolina rzeki Dramy. Rzeka Drama ma tu szerokość zaledwie około półtora metra, ale płynąc tworzy piękne zakola. Przyrodnicy oceniają że reptowski park skupia na swoim terenie wiele drzew stanowiących pomniki przyrody i jest to największe takie skupisko na Górnym Śląsku. Szyb Sylwester, jego tarcza szybowa posiada kształt elipsy. Obudowa szybu jest murowana z kamienia wapiennego. Głębokość szybu wynosi 30 m, nadszybie w kształcie rotundy zostało zrekonstruowane w 1957 r. i posiada dach drewniany kryty gontami. Do sztolni wchodzi się przez Szyb Sylwester. Nazwa sztolni wzięła się od tego że w krystalicznie czystej wodzie pływały pstrągi. W słabym świetle lampy karbidowej pstrągi te wydawały się koloru czarnego.Temperatura tutaj wynosi +10 stopni. Biorąc pod uwagę to, że byliśmy tam w lutym i temp. na zewnątrz wynosiła -3 stopnie, tutaj było nam zdecydowanie cieplej.Taką łodzią przepływamy 600 m odcinek sztolni. Chodnik sztolniowy ma szerokość od 1.20 do 2.50 m, jest wysoki od 2,20 do 4,00 m, a głęboki od 0.70 do 1.00 m wody.W 1826 roku zbudowany został Szyb "Ewa" jako szyb kontrolny i wentylacyjny sztolni o głębokości 20 metrów.

Obiekt należy do ścieżki - szlak zabytków techniki.