Zamki, Pałace, Dwory - Opolszczyzna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zimnice Małe to wieś położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Prószków. W środkowej części miejscowości na wysokiej skarpie znajduje się zamek rycerski. Zamek został zbudowany przez Prószkowskich prawdopodobnie w XV wieku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac został wzniesiony w 1616 r. z fundacji Pilchnera. Przebudowywano go dwukrotnie: w XVIII i w II połowie wieku XIX. Budowla usytuowana jest na północno zachodnim skraju miasta, na niewielkim wzgórzu, na rzucie podkowy o trzech skrzydłach zamykających czworoboczny dziedziniec wewnętrzny, otwarty od zachodu. Od wschodu układ pałacowy zamyka dziedziniec z budynkiem bramnym i oficynami. Po wojnie opustoszały pałac stał się łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju szabrowników. W latach 60. XX w. pałac był już ruiną. Po zakończeniu II wojny światowej mieściła się w nim siedziba polskiej grupy administracyjnej. Obecnie pałac wraz z kompleksem współczesnych budynków szpitalnych mieści Opolskie Centrum Rehabilitacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Obecny zamek został zbudowany w miejscu wcześniejszego, średniowiecznego grodu. Wczesnobarokowa budowla z XVI w. z elementami późnorenesansowymi łączyła się pierwotnie z obwodem murów miejskich. Zamek został kupiony w 1606 r. i przebudowany w 1640 r. przez rodzinę Prószkowskich. W latach 1758 - 1841 znajdował się w rękach rodu Matuschka z Czech. W 1878 r. przeszedł w ręce władz miejskich i został przez nie odnowiony. Po II wojnie światowej w zamku swoją siedzibę miała szkoła podstawowa i liceum. Później znajdowały się tutaj magazyny firmy Moda Polska. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prawdopodobnie w XI w. na skarpie obok Odry znajdowała się drewniana warownia. W 1490 r. majątek Dąbrówka zakupiła rodzina Rogoyskich z Rogoźnika na Morawach. Pierwotna budowla została zrujnowana podczas wojny trzydziestoletniej a na jej miejscu Rogoyscy postawili dwór. Po wojnach  Rogoyscy zostali zmuszeni do emigracji. Nowymi właścicielami Dąbrówki została protestancka rodzina von Dalwig, a od 1850 aż do 1945 ród von Teichmann–Logischen. W latach 1907 - 1909 dwór został przebudowany w stylu neobarokowym. Po zajęciu tego terenu przez wojska radzieckie wnętrza dworu służyły za stajnię i zostały mocno zdewastowane. Później urządzano w nich ośrodek szkoleniowy BHP dla pracowników PGR-u. Od połowy lat 80. pałac stał pusty. W 1993 kupił go prywatny właściciel, z myślą o remoncie i adaptacji budynku na hotel.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek został zbudowany w 1563 roku przez Jerzego Prószkowskiego - właściciela okolicznych dóbr. W 1644 roku zamek został spalony przez Szwedów. Odbudowa zamku nastąpiła około 1677 r. W tym czasie założono ziemne fortyfikacje bastionowe, które zostały usunięte w XIX wieku. W 1769 r. po śmierci Leopolda - ostatniego z rodu Prószkowskich, zamek przechodzi na własność rodziny Dietrichsteinów. Następnie zostaje zakupiony przez króla pruskiego Fryderyka II. W latach 1845-1847 zamek został częściowo przekształcony w związku z adaptacją na Akademię Rolniczą. W 1881 r. Akademię Rolniczą rozwiązano i dokonano kolejnej adaptacji w związku z utworzeniem szpitala. Obecnie w zamku mieści się Dom Pomocy Społecznej.