Zamki, Pałace, Dwory - Małopolska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek, którego historia sięga XIV w. znajduje się 15 km od Krakowa. W 1352 r. wzgórze Korzkiew zakupił Jan z Syrokomli i wybudował na nim wieżę, która pełniła funkcje obronne i mieszkalne. Obiekt został przebudowany w 1720 roku kiedy jego właścicielami byli Jordanowie. Pod koniec XIX w. zamek popada w ruinę. Dopiero w 1997 r. doczekał się odbudowy, której dokonał architekt Jerzy Donimirski. W chwili obecnej w zamku znajduje się hotel i restauracja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek położony jest na skalistym wzniesieniu 20 km na północ od Nowego Sącza. Budowla góruje nad Jeziorem Czchowskim i z zamku rozpościerają się na pewno piękne widoki. Nam niestety nie udało się podejść bliżej zamku gdyż stanowi on własność prywatną i zwiedzać go można tylko w lipcu i sierpniu... a więc szkoda.. ale parę fotek można obejrzeć z tego miejsca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W swoim wielowiekowym istnieniu ten ogromny i doskonale zachowany zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowany. Mimo, że w swoim czasie stanowił potężną twierdzę został zdobyty i zrujnowany w czasie potopu szwedzkiego. Obecnie zamek powrócił do rodu Lubomirskich. Renowacja twierdzy trwa już od 1949 r. i trzeba przyznać że zamek stanowi piękny zabytek woj. małopolskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek Rabsztyn to kolejne zdjęcia wyciągnięte z archiwum. Historyczne początki tego zamku są trudne do określenia. Osadzony na wapiennej skale zamek powstał prawdopodobnie w XIV w. i składał się z trzech części i z wysokiej baszty, która niestety została wysadzona na początku XX w. przez poszukiwaczy skarbów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek położony jest we wsi Rudno na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego. Prawdopodobnie pierwszy zamek (drewniany) zbudował tutaj około 1319 r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Zamek murowany powstał za sprawą syna Nawoja - Jędrzeja. Posiadał on trzy skrzydła, otwarte na stronę zachodnią, zdobione renesansowymi attykami, gzymsami i krużgankami. Zamek został zdobyty podczas potopu szwedzkiego. Szwedzi spodziewali się znaleźć rzekomo ukryty w nim skarb koronny. Ponieważ niczego nie znaleźli podpalili zamek opuszczając go w 1656 r. Odbudowany po zniszczeniach wojennych w roku 1768 na wskutek uderzenia pioruna obiekt spłonął. W 1816 właścicielami zamkowych ruin zostają Potoccy. W ich rękach Tenczyn pozostaje do roku 1939. Malownicze ruiny widoczne są z pobliskiej autostrady Katowice - Kraków a zwłaszcza wysoka Wieża Nawojowa zamku.